Palliatieve zorg

Palliatieve zorg wil zeggen verlichting en verzachting van symptomen en of lijden.
Hierdoor kan kwaliteit van leven vaak behouden blijven.
Door meer kwaliteit van leven wordt de laatste fase van het leven dragelijker.
Kwaliteit van leven behouden kan voor een groot gedeelte met zorg en medicatie.

Maar hoe ervaart u de kwaliteit van uw leven?

Wat zijn uw gevoelens hierbij?

Hoe denkt u zelf over uw laatste fase na?

Wat is voor u belangrijk hierin?

Wat zou u nog willen in deze laatste fase van uw leven of juist niet?

Zijn er dingen /vragen waar u zich zorgen over maakt?

Vaak is er voor professionals weinig tijd om u hierin goed te kunnen begeleiden.

Door mijn ervaring in de palliatieve zorg en opleidingen kan ik u deze begeleiding bieden.

De begeleiding zal altijd aangepast zijn op uw wensen en behoeften.